© 1999-2020 Travecon HB
Nyheter
mar 22
Travecon har fått ett nytt kontrakt på byggledning beläggning i Dalarnas län under 2013. Beställare är Trafikverket
Referenser Travecon har bred kompetens inom vägsektorn och kan erbjuda kvalitativa tjänster. Nedan följer de tjänster som vi kan erbjuda. Skulle du önska se referensobjekt för en viss tjänst så använd länken vid rubriken.
Besiktning
Stockholms Stad - 2011
Besiktning av beläggning, Söderledstunneln, Stockholm.
Falu Kommun - 2005-2011
Besiktningar av underhållsbeläggningar.
Vägverket Reg Norr - 2009-2010
Besiktningar beläggningar och förstärkningsobjekt.

Byggledning
Trafikverket - 2012
Byggledning väg 698.
Trafikverket Underhåll Väg - 2011
Byggledning E4 X-län, Funktion.
Vectura - 2010
Byggledning beläggning W68 Länsgränsen-Vallbyheden

Facklitteratur
Trafikverket - 2012
Handbok för Val av Beläggning.
Vägverket, Vägteknik - 1999-2000
Arbete åt Vägverket som redaktör och medförfattare till 'Handbok för återvinning av asfaltbeläggningar'.
Det är en sammanställning av befintliga kunskaper inom området asfaltåtervinning.
Arbetet finansierades av Vägverket, Kommunförbundet, Fortifikationsverket och Luftfartsverket. Handboken utkom 2001. Under 2003 gjordes en mindre revidering av boken som numera finns att hämta på Vägverkets hemsida på adress: Länk

FoU - Forskning och Utveckling
Vägverket, Vägteknik - 2004-2005
Utvärdering av CTI-metoden.
Vägverket, Vägteknik - 1999-2002
Arbete åt Vägverket i ett FoU-projekt benämnt REFLEX (REinforcement of FLEXible Roads). Projektet, som var delfinansierat av EU, avsåg att studera effekterna av stålarmering i vägar.

- Från Sverige deltog stålproducenten Fundia AB, forskningsinstitutet VTI och Vägverket.
- Från Finland deltog forskningsinstitutet VTT och Vägverket i Finland.
- Från Tyskland deltog Institut für Stahlbetongbewehrung som är en sammanslutning av tyska stålproducenter.
- Från Italien deltog stålproducenten Ferriere Nord och Väghållaren Autovie Venete.
- Därutöver deltog universitet, högskolor, konsulter och vägbyggare som underentreprenörer.

Kvalitetskontroll
Vectura - 2011
Kvalitetskontroll och besiktning av beläggning, E4 Hudiksvall.
Vägverket Region Norr - 2006-2012
Granskning av handlingar och resultat från kvalitetskontroll.

Projektering
Trafikverket Reg Öst - 2011
Förfrågningsunderlag beläggning.
Vägverket Reg Stockholm - 2010
Förfrågningsunderlag beläggning.

Skadeutredning
ICA Kundvagnen - 2011
Skadeutredning beläggning, ICA Storlager Helsingborg
Trafikverket - 2011
Skadeutredning av förstärkningsobjekt.
Volvo Hällared - 2008
Skadeutredning beläggning.

Teknisk Rådgivning
Trafikverket, Planering - 2010
Utredning av Trafikverkets Standard för belagd väg
Svensk Byggtjänst - 2010
Utredning beläggning till AMA 10.
Öresundskonsortiet - 1999
Arbete åt Öresundskonsortiet som teknisk rådgivare till projektledningen avseende brobeläggningen på Öresundsbron.

Utbildning
Trafikverket, Teknik - 2009-2011
Framtagning av kursmaterial för avvattning.
Vägverket Reg Skåne - 2009
Kurs beläggning-AMA.

Översättning
Roadscanners Sweden AB - 2010-2012
ROADEX II-IV, om underhåll och förstärkning av lågtrafikerade vägar i Europas Norra Periferi (EU-projekt).
SIS-Vägverket - 2007
Översättning av metodstandarder.
Logga In