© 1999-2020 Travecon HB
Nyheter
mar 22
Travecon har fått ett nytt kontrakt på byggledning beläggning i Dalarnas län under 2013. Beställare är Trafikverket
Travecon är ett konsultföretag inom området vägteknik, men med specialistkompetens inom området asfaltbeläggningar.

Sedan starten 1999 har företaget arbetat med bl a uppdatering av tekniska dokument, teknisk rådgivning, utformning av förfrågningsunderlag, åtgärdsprojektering, kvalitetskontroll, skadeutredningar, besiktningar och byggledning.
Vägar är nödvändiga för att samhällen ska kunna fungera. De knyter samman människor, byar, kommuner, städer, länder och världsdelar. De utgör grunden för förflyttning av människor och varor i samhället.
Asfaltbeläggningar är idag det dominerande är vägmaterialet för bundna bär-, bind- och slitlager i vägar. Det ger vägarna bärighet och jämna, täta ytor med bra komfort för trafikanterna.

Asfaltbeläggningar består av ett bituminöst bindemedel, stenmaterial och vanligen också någon tillsats. Det är enkla produkter som består av ett fåtal materialkomponenter men med olika egenskaper beroende på typ av använda material, sammansättning, tillverkning och utläggning. Beläggningars egenskaper kan provas med olika metoder för att säkerställa att aktuell produkt har de egenskaper som efterfrågats.

Vi hjälper dig som kund med utformning av förfrågningsunderlag, upphandling, kvalitetskontroll och besiktning av asfaltbeläggningar.
Logga In