© 1999-2020 Travecon HB
Nyheter
mar 22
Travecon har fått ett nytt kontrakt på byggledning beläggning i Dalarnas län under 2013. Beställare är Trafikverket
Forskning och Utveckling Sedan starten har företaget medverkat i flera FoU-projekt tillsammans med andra. Bl a i två stora projekt med stöd från EU:
  • REFLEX-projektet, som handlar om stålarmering i vägar och
  • ROADEX-projektet, som handlar om underhåll och förstärkning av lågtrafikerade vägar
Nedan är rapporter som Travecon HB har varit med att ta fram:
Förstärkning av asfaltbeläggning - Provvägsförsök på Rv 42 vid Koberg
2000-nov
Seminarium/Hearing om återvinning av asfalt
1998-dec
Stålarmerade asfaltvägar - Svenska fältförsök med stålarmering i beläggning och i bärlager för att motverka tjälsprickor
1998-jun
Reserapport från en studieresa till Frankrike 960421-960423
1996-maj
Förstärkning av Asfaltbeläggningar: Delrapport 6 Slutrapport
1995-okt
Laboratory Evaluation of Rutting Potential of Pavement Layers
1994-jan
Förstärkning av Asfaltbeläggningar: Delrapport 5 Studieresa till USA, oktober -91
1993-dec
Utförande av rörliga beläggningsfogar med gummifogband
1992-okt
Halvvarm återanvändning av beläggningsmassor - ett försöksprojekt på Rv 90, Junsele
1992-jun
Beläggningslitage - Rapportsammandrag
1991-apr
Skärning och klistring av arbetsfogar i asfaltbeläggningar
1991-mar
Förstärkning av Asfaltbeläggningar: Delrapport 4 Dragprovning av provkroppar i dragbänk
1990-feb
Förstärkning av Asfaltbeläggningar: Delrapport 3 Studieresa till USA, November 1988 - med huvudsyftet att studera asfaltförstärkning med geotextilier
1988-nov
Förstärkning av Asfaltbeläggningar: Delrapport 2 Armering av Asfaltbeläggningar - ett försöksprojekt på väg 588, Mokorset, Söderhamn
1988-okt
Förstärkning av Asfaltbeläggningar: Delrapport 1 Asfaltarmering med fiberduk - en översiktlig litteraturgenomgång
1988-sep
Logga In